Điều khoản dịch vụ

Chấp nhận điều khoản:

Khi bạn truy cập và sử dụng website của chúng tôi, điều này đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý và tuân thủ các điều khoản và quy định được nêu trong tài liệu này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Tất cả nội dung trên trang web, bao gồm nhưng không giới hạn các hình ảnh, văn bản, biểu đồ, biểu mẫu, logo, và dấu hiệu thương hiệu là tài sản của chúng tôi hoặc các bên thứ ba đã cấp phép. Việc sử dụng, sao chép, phân phối hay tái sản xuất nội dung này mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Dữ liệu trong các files chuyển đổi

Tất cả các files được tải lên và chuyển đổi chỉ một mình người dùng được biết, các files được lưu trữ trên máy chủ và tự động xóa sau 12 giờ

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư và tuân thủ pháp luật. Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý không tải lên bất kỳ nội dung nào bất hợp pháp, xâm phạm, hoặc gây hại cho bất kỳ bên nào khác. Mặc dù chúng tôi không theo dõi nội dung của người dùng, nhưng chúng tôi có quyền loại bỏ bất kỳ nội dung nào được cho là không phù hợp. Các nội dung không phù hợp có thể bị loại bỏ bao gồm:

  • Thông tin liên quan đến chính phủ (cả file hoặc một phần, một trang)
  • Thông tin liên an ninh, quân sự, chính trị
  • Dấu, nhãn… của các cơ quan nhà nước
  • Files có dấu hiệu vi phạm bản quyền tác giả
  • Thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm người hoặc nhóm người
  • Các thông tin nhạy cảm khác không được phép chuyển đổi theo quy định của pháp luật

Chúng tôi không chấp nhận việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi để sao chép, phân phối trái phép hoặc thực hiện bất kỳ hành động vi phạm bản quyền nào khác. Để sử dụng dịch vụ một cách tự do, chúng tôi khuyến khích bạn đảm bảo bạn là chủ sở hữu của các tệp bạn xử lý hoặc đã có sự cho phép hợp pháp từ chủ sở hữu để xử lý chúng.

Mặc dù VN Convert cố gắng cung cấp Dịch vụ đáng tin cậy, chúng tôi muốn nhắc nhở bạn về trách nhiệm cá nhân khi sử dụng trang web của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm duy trì bản sao lưu của tất cả các tệp của mình vì với lo ngại về quyền riêng tư, chúng tôi không lưu trữ hoặc sao lưu các tệp của bạn. Không có đảm bảo nào rằng các tệp đã chuyển đổi sẽ không bị xóa, loại bỏ hoặc mất.

VN Convert không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi chuyển đổi tệp nào hoặc mất dữ liệu, bao gồm mọi thiệt hại do mất mát nêu trên. Chúng tôi khuyến nghị người dùng tự tạo kho lưu trữ tệp và thực hiện sao lưu đề phòng cho tất cả các tệp và dữ liệu quan trọng.

Chúng tôi mong bạn sẽ thông báo kịp thời về bất kỳ hoạt động sử dụng trái phép tài khoản của bạn. VN Convert không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trái phép thông tin đăng nhập và/hoặc tài khoản của bạn.

Quyền và trách nhiệm của người dùng

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cam kết cung cấp thông tin chính xác và tuân thủ các quy định và điều khoản được đề ra. Bạn chịu trách nhiệm đối với hoạt động của mình trên website và không được sử dụng dịch vụ của chúng tôi cho mục đích bất hợp pháp hoặc gây hại đến người khác.

Thay Đổi Điều Khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản và quy định này mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng tiếp tục của bạn sau các thay đổi này sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi đó.

Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến về Điều Khoản và Quy Định Chung này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web.