Hình thức thanh toán

Chuyển khoản – quét mã QR với Nội Dung chuyển khoản theo đơn hàng, hệ thống sẽ tự động xác nhận thanh toán ngay lập tức 24/7:

  • Ngân hàng: VietComBank
  • Số tài khoản: 9984 461 461
  • Tên Tài Khoản: Nguyễn Văn Chờ
  • Nội dung chuyển khoản: xem tại đơn hàng – nhập đúng nội dung để đơn hàng tự động kích hoạt 24/7